BIBLIA:

Biblia - nazwa, utrwalanie, język, autorzy

Nazwa Biblia pochodzi od gr. słowa biblios - łodyga paiprusa. Papirus to rodzaj trzciny rosnącej na Nilem, był jednym z pierwszych materiałów piśmiennictwa. Później nazwa ta oznaczała zwój papirusu, księgę ... ZOBACZ

Biblia jako arcydzieło

Biblia jest arcydziełem literatury powszechnej. O głębi i urodzie tekstu biblijnego decyduje bogactwo treści i sposób przekazu: styl i język zrytmizowany i nasycony wieloznaczną symboliką, metaforą, alegorią ... ZOBACZ

Przekłady biblii

Pierwsze tłumaczenie Biblii dokonane było na język grecki w III-II w. p.n.e. Nazywa się Septuaginta (łac. siedemdziesiąt). Według tradycji jest to praca 70 uczonych, którzy na rozkaz Ptolemeusza (III w.p.n.e.) ... ZOBACZ

Metamorfozy biblijne

Pamięć obrazów i wersetów biblijnych utrwalona w powszechnej świadomości ukazuje, że poprzez literaturę. Zwroty biblijne weszły na stałe do języka potocznego. Przykłady biblijnych frazeologizmów przedstawia ... ZOBACZ

Miejsce i znaczenie Biblii w literaturze i kulturze europejskiej

Biblia jest fundamentem nowożytnej kultury europejskiej. Obecność tradycji biblijnej to jeden ze znaków wspólnoty naszego świata. Wszystkie narody, które znalazły się w polu oddziaływania chrześcijaństwa, musiały ... ZOBACZ

Biblia w literaturze i sztuce

Biblia to święta księga zawierająca zbiór prawd objawionych, wprost wskazuje ludziom wierzącym jak należy postępować. Jest arcydziełem literatury powszechnej, które najbardziej wpłynęło na kulturę ... ZOBACZ

Podział ksiąg biblijnych

Obejmuje 46 ksiąg, które w tradycji katolickiej ze względu na charakter dzielą się na:Księgi historyczno - badawcze: Pięcioksiąg: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb ,Księga Powtórzonego ... ZOBACZ