Cywilizacja Egiptu:

Egipt - jedna z najwspanialszych i najbardziej rozwiniętych cywilizacji. Do dziś zachowało się wiele zabytków sztuki egipskiej, w tym najsłynniejsze piramidy i świątynie. Egipcjanie używali kolejno hieroglifów (pismo obrazkowe), pisma hieratycznego oraz pisma demotycznego. Kolorowymi znakami zdobili pomniki i budowle.

Egipskie papirusy:


Papirus z "Isis 2 Papyrus Museum"

Źródło: zbiory prywatne


Papirus z "Isis 2 Papyrus Museum"
Manufaktura alabastru. luxor - El Karnak - Hilton Road, Egipt.Źródło: zbiory prywatne,

Papirus
Źródło: zbiory prywatne

Dolina Królów:

Odkryta w 1922 r. przez Howarda Cartera. Faraonowie Nowego Państwa znaleźli mniej ostentacyjne formy pochówku niż piramidy, które często zaraz po pochowaniu zwłok były narażone na kradzieże. Architektura grobowców odzwierciedla pośmiertną wędrówkę faraonów. Długie korytarze opadają w dół i ukazują kolejne sale i przedsionki, za którymi otwiera się komora grobowa, co ma symbolizować świat cieni. Ściany ozdabiano tajemniczymi i skomplikowanymi inskrypcjami oraz obrazami z Księgi Umarłych, które miały pomóc faraonowi odnaleźć drogę do świata podziemi.

 


Grobowiec

Źródło: zbiory prywatne