Hipokrates (460-377 p.n.e.)

Zwany jest ojcem medycyny. Twierdził, że środowisko klimatyczne ma decydujący wpływ na  stan zdrowia i psychikę jednostek i ludów (medycyna ludzka i laicka - w przeciwieństwie do poglądów wyznawanych przez kapłanów.