Apollo i Artemida zabijają dzieci Niobe - Gabriel Lemonn
Źródło: http://www.ezi.wlaskowej.net/niobe_gal.htm (stan na 18.12.2010)

Tytuł: Mitologia

Podtytuł: Legendy tebańskie

Autor: Jan Parandowski

Streszczenie mitu o Niobe:

Niobe była córką Tantalosa, żoną Amfiona, króla Teb, z którym miała 14 dzieci: 7 synów i 7 córek.  Niobe była bardzo dumna ze swoich dzieci.  Twierdziła, że nie rozumie dlaczego większą cześć oddawano Latonie, która miała tylko dwoje dzieci: Apolla i Artemidę.  Pragnęła większej czci jako wspaniała królowa i matka.  Latona poskarżyła się swoim dzieciom, a te  zabiły z łuku wszystkie dzieci Niobe. Po tej tragedii Niobe powrócił do miasta rodzinnego Sypilos, gdzie stale opłakiwała niesłuszną śmierć dzieci. Bogowie zamienili ją w kamień ale nawet wtedy nie przestała rozpaczać i z kamienia wciąż płynęły łzy.

Interpretacja mitu o Niobe:

Mit obrazuje miłość macierzyńską, a jednocześnie jest przestrogą przed zarozumiałością.

Nawiązania do mitu o Niobe w literaturze:

 • Metamorfozy - Owidiusz
 • Niobe - K.I. Gałczyński
 • Jan Kochanowski
 • Ch.M.R. Leconte de Lisle

Pierwsze wzmianki o miecie o Niobe pochodzą z Iliady. Temat tej postaci często podejmowali poeci liryczni i tragicy. Pojawia się także w Metamorfozach Owidiusza, który przybliżył nam scenę śmierci dzieci Niobe (Niobidzi).

Nawiązania do mitu o Niobe w sztuce:

W sztuce często przedstawia się moment śmierci Niobidów

 • Apollo i Artemida zabijają dzieci Niobe - Gabriel Lemonn
 • Śmierć dzieci Niobe - Abraham Bloemaert
 • Apollo i Diana zabijają dzieci Niobe - Pierre Charles Jombert
 • Śmierć dzieci Niobe - Károly Patkó
 • czerownofigurowa waza Malarza Niobidów - ok. 460r. p.n.e. (znajduje się w Luwrze)
 • Niobe - Jan Lada (drzeworyt kolorowany)
 • Niobe osłaniająca najmłodszą córkę (rzeźba)