Europa i byk - Gustave Moreau (1869)
Źródło: Europa (mitologia grecka) [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2010-06-26 13:56Z [dostęp: 2010-12-18 10:18Z]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Europa_(mitologia_grecka)&oldid=22215450

Tytuł: Mitologia

Podtytuł: Legendy tebańskie

Autor: Jan Parandowski

MITY TEBAŃSKIE:

Mit o porwaniu Europy:

Pewnego czasu za najpiękniejszą kobietę na ziemi uchodziła Europa, córka Agenora, władcy fenickiego miasta Sydonu. Czas spędzała bawiąc się na łące z innymi dziewczętami, pewnego dnia dostrzegła pięknego białego byka. Dziewczęta oplotły go wieńcami z kwiatów, a królewna usiadał na jego grzbiecie. Wtedy byk jednym susem skoczył do morza i porwał Europę. Bykiem okazał się być Zeus, który zakochał się w pięknej królewnie. Od tego momentu dziewczyna mieszkała na Krecie, w grocie, którą osłaniał klon.

Nawiązania do mitu o porwaniu Europy w sztuce:

  • Europa i byk - Gustave Moreau (1869)
  • Bernardo Strozzi, Porwanie Europy (ok. 1640–1644)

Mit o Kadmosie:

Ojciec dziewczyny strasznie rozpaczał po jej stracie, wysłał więc swojego syna Kadmosa na poszukiwania i zabronił wracać bez siostry. Po długich poszukiwaniach stracił nadzieję i postanowił osiedlić się w zupełnie nowym miejscu. Wyrocznia poradziła mu, aby szedł za spotkaną jałówką i osiedlił się tam, gdzie zwierze się zatrzyma. Aby podziękować bogom wysłał towarzyszy po wodę, gdy długo nikt nie wracał poszedł ich szukać, i znalazł wszystkich wymordowanych przez smoka. Zabił go jednym celnym rzutem z oszczepu, a następnie wyjął z jego paszczy zęby i zasiał je w ziemi. Z zębów wyrósł orszak mężczyzn, którzy stoczyli ze sobą bitwę, aż zostało zaledwie kilku, i ci zostali towarzyszami Kadmosa. Przy ich pomocy założył nowe miasto Teby. Rządził mądrze i sprawiedliwie, a bogowie widząc to dali mu za żonę Harmonię, córkę Aresa i Afrodyty. Ich córka Semele spłonęła wśród gromów i błyskawic. Druga córka zabiła swego syna Penteusa, a trzecia Ino rzuciła się do morza. Z kolei wnuka Akteona zjadły własne psy. Tebańska ziemia nie przyniosła Kadmosowi szczęścia, więc na starość zamieszkała z żoną w Ilirii, a bogowie zmienili ich w węże.

Po Kadmosie rządy w Tebach objął Lykos (wilk) jego żoną była niegodziwa Dirke. W pałacu królewskim żyła ich krewna Antiope z dwoma synami, Amfionem i Dzetosem. Dirke kazała chłopcom mieszkać u pasterza wołów. Kiedy podrośli zdobyli zamek królewski, zabili Lykosa, a Dirke przywiązali do rogów byka, który ją na śmierć po ziemi zawłóczył.

Gdy rządy objęli Amfion i Dzetos postanowili otoczyć miasto murami.  Amfion miał cudowną harfę, gdy grał na niej kamienie same się układały się w rytm muzyki. Żoną Amfiniona została córka Tantalosa imieniem Niobe.

O pozostałych losach mieszkańców Teb opowiada: