Plaut z Umbrii, Plautus Titus Maccius (ok. 250-184 p.n.e.)

Rzymski komediopisarz, pracował w teatrze, dzięki czemu znała się na technice scenicznej. Do dziś zachowało się 20 komedii w całości i jedna duża we fragmentach (wyd. polskie 1931-1937): Amfiteatr, Komedia ośla, Skarb, Siostry, Jeńcy, Panna młoda, Komedia skrzynkowa, Wołek zbożowy, Epidikus, Bracia, Kupiec, Żołnierz samochwał, Strachy, Pers, Punijczyk, Pseudolus, Lina, Stichus, Trzy grosze, Gbur, Komedia koszykowa, będących przeróbkami sztuk greckich. Plaut podzielił je na poważne i żartobliwe, biorąc pod uwagę sposób gry, dokonał podziału na komedie o tempie statycznym i szybkim. Wprowadził do swych utworów koloryt italski dzięki wprowadzeniu terminów prawniczych,  wojskowych, nazw miast i imion.

Źródło: J.Maślanka (red.), Słownik pisarzy świata, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2008, s. 626.