STARY TESTAMENT - OPRACOWANIE:

Księga Rodzaju

Księga Rodzaju z gr. genesis początek, rodowód - stanowi pierwszą księgę Biblii. Treści pierwszych rozdziałów prologu są przesycone symbolami. Trzeba pamiętać o czasach w jakich powstawała Księga Rodzaju ... ZOBACZ

Księga Wyjścia

Księga wyjścia z (gr. eksodos - wyjście), opowiada o uwolnieniu Izraelitów z niewoli egipskiej, ich wędrówce przez pustynię, zawarciu i odnowieniu przymierza z Bogiem oraz czczenia Boga na pustyni. Stanowi ... ZOBACZ

Księga Kapłańska

Zestaw przepisów liturgicznych i praw regulujących życie moralne.

Księga Liczb

Jest uzupełnieniem poprzednich ksiąg, składają się na nie opowieści związane z wędrówką Izraelitów, jest także uzupełnieniem praw.

Księga Powtórzonego Prawa

Składają się na nią: mowy i pieśni Mojżesza, historia kamiennych tablic, opis Arki Przymierza.

Księga Hioba

Należy do pism mądrościowych(dydaktycznych), które wypełniają siedem ksiąg biblijnych, a powstały także w innych kulturach starożytnego Wschodu. Nie znamy autora Księgi Hioba, ani daty jej napisania ... ZOBACZ

Księga Psalmów

Inaczej Psałterz został podzielony na 5 części. Każda z nich kończy desogia (uroczyste wyrażenie chwały Bogu), zaś Psalm 150 pt "Alleluja" stanowi końcową deksologię całego zbioru. Zbiór ... ZOBACZ

Księga Koheleta

Inaczej Księga Eklezjasta nosi nazwę swego autora. Słowo Kohelet nie jest imieniem własnym, lecz oznacza funkcję lub urząd mędrca przemawiającego na zebraniu (hebr. Kahal, gr eklesia oznacza ... ZOBACZ

Pieśń nad Pieśniami

Obok psalmów w Piśmie Świętym znajduje się jeszcze wiele innych utworów o charakterze poetyckim. Należy do nich np. przypisywana przez tradycję mądremu królowi Salomonowi Pieśń nad ... ZOBACZ