Św. Augusty (13 listopada 354 w Tagaście -  28 sierpnia 430 w Hipponie)

Filozof i teolog, ojciec Kościoła, główny autorytet filozofii chrześcijańskiej do XIII w. Urodził się w 354 r. w północnej Afryce. Jako młodzieniec korzystał z wszelkich przyjemności pogańskiego świata. Trwało to do czasu kiedy usłyszał tajemniczy głos, który rozkazał mu weź i czytaj. Niemalże natychmiast przeszedł na wiarę chrześcijańską. Będąc biskupem w Hipponie na wybrzeżu Afryki, z przerażeniem dowiedział się o tragicznym upadku Rzymu, złupionego w 410r. przez Wizygotów. Za nieprzejednaną walkę z tzw. odszczepieńcami nazwany został młotem na heretyków. Św. Augustyn stworzył pierwszy rozbudowany system ortodoksyjny filozofii chrześcijańskiej, który oparł na zasadach teocentryzmu i bezwzględnej zależności świata i człowieka od Boga. Do jego najwybitniejszych dzieł należą:
  • Dialogi filozoficzne - pisane jeszcze przed przyjęciem chrztu,
  • O prawdziwej religii, O trójcy - traktaty teologiczne,
  • Państwo boże - dzieło historiozoficzne,
  • Wyznania - autobiografia religijna.