Apokalipsa św. Jana a wiersz Z. Herberta „U wrót doliny”

Osoba mówiąca w wierszu „U wrót doliny” jest świadkiem relacjonującym wydarzenia. Relacjonujący domyśla się, obserwuje, ujawnia swoją niewiedzę, powtarza to czego się dowiedział od uczestników.  Wskazują na to określenia „jak się zdaje”, oddaje też głos bohaterom, czyli drwalowi. Swoją relację prowadzi niczym reportaż od planu ogólnego. Na łące popiołów z ocalałego wzgórza można obciąć okiem całe beczące stado, czyli ludzi którzy ocaleli, aż do planu szczegółowego jednostkowych bohaterów. Reporter prowadzi oko od ogółu do szczegółu. W drugiej strofie określa ocalałych ludzi jako jak zwierzęta, nie okazuje szacunku czy współczucia ocalałym. Z kolei aniołów charakteryzuje jako bezwzględnych.  Nasuwa się tutaj skojarzenie z obozem koncentracyjnym i pracą esesmanów, którzy jedynie nadzorowali wyładunek ludzi z przyjeżdżających transportów. Natomiast całą pracę w obozie wykonywali współwięźniowie. Ludzi przybywających do obozu pozbawiano wszelkich rzeczy, rozdzielano matki od dzieci i dokonywano selekcji na tych, którzy mogą pracować (młodzi i silni) i tych, którzy od razu trafiali do gazu. Niemcy zaś jako anioły śmierci nadzorowali pracę obozowiczów. Wers „będziemy zbawieni pojedynczo” wyraźnie przeczy określeniu „beczące stado dwunogów”. W wierszu Herberta, który wyraźnie nawiązuje do  czasów II wojny światowej, zbawienie nie jest zdarzeniem szczęśliwym, a odnosi się do sytuacji obozowej, a mianowicie do selekcji. Trzy postacie przedstawione w kolejnych zbliżeniach egzemplifikują losy więźniów obozowych, ich zachowanie. Ludzie nie chcą się rozstać z bliskimi. Starają się przemycić różne przedmioty (pieniądze, jedzenie, zdjęcia najbliższych), ale wszystko i tak zostaje im odebrane. W ostatniej strofie wiersza poeta odwołuje się do sceny biblijnej sądu ostatecznego, czyli podziału na zbawionych i potępionych. Herbert uzmysławia w wierszu, że wartościami ważnymi dla człowieka są rodzina, życie doczesne, przedmioty bliskie sercu, np. pamiątki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *