Starożytność - skarbnica wiedzy o epoce starożytnej

Archetyp

Archetyp – z gr. archetypon – pierwowzór. Archetyp to tkwiący w zbiorowej podświadomości praobraz, głęboko utajone, pierwotne wyobrażenie właściwie wszystkim ludziom. Twórcą teorii archetypów był Gustaw Karl Jung, uczeń Zygmunta Freuda. Jung twierdził, że oprócz indywidualnej podświadomości istnieje zbiorowa, grupowa podświadomość. W niej właśnie znajdują się archetypy, odziedziczone po przodkach obrazy. Dlatego właśnie pewne legendy, mity, wydarzenia są wspólne wszystkim ludziom.