Biblia

Biblia – nazwa, utrwalanie, język, autorzy

Nazwa Biblia pochodzi od gr. słowa biblios – łodyga paiprusa. Papirus to rodzaj trzciny rosnącej na Nilem, był jednym z pierwszych materiałów piśmiennictwa. Później nazwa ta oznaczała zwój papirusu, księgę … więcej

Biblia jako arcydzieło

Biblia jest arcydziełem literatury powszechnej. O głębi i urodzie tekstu biblijnego decyduje bogactwo treści i sposób przekazu: styl i język zrytmizowany i nasycony wieloznaczną symboliką, metaforą, alegorią … więcej

Przekłady Biblii

Pierwsze tłumaczenie Biblii dokonane było na język grecki w III-II w. p.n.e. Nazywa się Septuaginta (łac. siedemdziesiąt). Według tradycji jest to praca 70 uczonych, którzy na rozkaz Ptolemeusza (III w.p.n.e.) … więcej

Metamorfozy biblijne

Pamięć obrazów i wersetów biblijnych utrwalona w powszechnej świadomości ukazuje, że poprzez literaturę. Zwroty biblijne weszły na stałe do języka potocznego. Przykłady biblijnych frazeologizmów przedstawia … więcej

Miejsce i znaczenie Biblii w literaturze i kulturze europejskiej

Biblia jest fundamentem nowożytnej kultury europejskiej. Obecność tradycji biblijnej to jeden ze znaków wspólnoty naszego świata. Wszystkie narody, które znalazły się w polu oddziaływania chrześcijaństwa, musiały … więcej

Biblia w literaturze i sztuce

Biblia to święta księga zawierająca zbiór prawd objawionych, wprost wskazuje ludziom wierzącym jak należy postępować. Jest arcydziełem literatury powszechnej, które najbardziej wpłynęło na kulturę … więcej

Podział ksiąg biblijnych

Obejmuje 46 ksiąg, które w tradycji katolickiej ze względu na charakter dzielą się na:Księgi historyczno – badawcze: Pięcioksiąg: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb ,Księga Powtórzonego … więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *