Stary Testament – opracowanie

STARY TESTAMENT:

  • 45 ksiąg
  • zapis przymierza Boga z narodem wybranym (izraelici)
  • w wersji ustanej kształtował się od XI do I w p.n.e.
  • zapisany od VI w p.n.e.
  • najstarsze wydarzenie historyczne dotyczy Abrahama (żył w XIII w p.n.e.)
  • najstarsze księgi wchodzące w skład Starego Testamentu do Tora –> Pięcioksiąg Mojżeszowy
  • powstawał na przełomie setek lat
  • w skład Pięcioksięgu wchodziły:

Księga Rodzaju

Księga Rodzaju z gr. genesis początek, rodowód – stanowi pierwszą księgę Biblii. Treści pierwszych rozdziałów prologu są przesycone symbolami. Trzeba pamiętać o czasach w jakich powstawała Księga Rodzaju … ZOBACZ

Księga Wyjścia

Księga wyjścia z (gr. eksodos – wyjście), opowiada o uwolnieniu Izraelitów z niewoli egipskiej, ich wędrówce przez pustynię, zawarciu i odnowieniu przymierza z Bogiem oraz czczenia Boga na pustyni. Stanowi … ZOBACZ

Księga Kapłańska

Zestaw przepisów liturgicznych i praw regulujących życie moralne.

Księga Liczb

Jest uzupełnieniem poprzednich ksiąg, składają się na nie opowieści związane z wędrówką Izraelitów, jest także uzupełnieniem praw.

Księga Powtórzonego Prawa

Składają się na nią: mowy i pieśni Mojżesza, historia kamiennych tablic, opis Arki Przymierza.

Księga Hioba

Należy do pism mądrościowych(dydaktycznych), które wypełniają siedem ksiąg biblijnych, a powstały także w innych kulturach starożytnego Wschodu. Nie znamy autora Księgi Hioba, ani daty jej napisania … ZOBACZ

Księga Psalmów

Inaczej Psałterz został podzielony na 5 części. Każda z nich kończy desogia (uroczyste wyrażenie chwały Bogu), zaś Psalm 150 pt „Alleluja” stanowi końcową deksologię całego zbioru. Zbiór … ZOBACZ

Księga Koheleta

Inaczej Księga Eklezjasta nosi nazwę swego autora. Słowo Kohelet nie jest imieniem własnym, lecz oznacza funkcję lub urząd mędrca przemawiającego na zebraniu (hebr. Kahal, gr eklesia oznacza … ZOBACZ

Pieśń nad Pieśniami

Obok psalmów w Piśmie Świętym znajduje się jeszcze wiele innych utworów o charakterze poetyckim. Należy do nich np. przypisywana przez tradycję mądremu królowi Salomonowi Pieśń nadZOBACZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *