Starożytność - skarbnica wiedzy o epoce starożytnej

Demagodzy

Demagodzy – z greckiego demagogos – prowadzący lud. Byli to zawodowi politycy, którzy nie sprawowali żadnych funkcji w państwie. Wpływali na decyzje ateńskiego Zgromadzenia wygłaszając przemówienia i swoje wnioski. Jednym ze słynniejszych demagogów był Perykles.