Starożytność - skarbnica wiedzy o epoce starożytnej

Dzieje apostolskie

Dzieje apostolskie:

To relacja z apostolskiej działalności św. Piotra i św. Pawła z Tarsu, nazywanego także Apostołem Narodów. Pokazują jak rozpowszechniało się chrześcijaństwo. Dzieje Apostolskie zostały spisane prawdopodobnie przez św. Łukasza, który był uczniem św. Pawła. Dzieło jest niejednorodne stylistycznie, zawiera katechezy Piotra i Pawła ale także relacje z podróży.