Herodod

Herodod z Helikarnasu, Herodotos (ok. 458 – ok. 425 p.n.e.)

Grecki historyk, uczestnik powstania przeciw tyranowi Halikarnasu. Przyjaciel Sofoklesa. Autor historii wojen grecko-perskich, uważany za ojca historii. W czasie licznych podróży po Europie i Azji zbierał materiał geograficzny, historyczny i etnograficznym wykorzystany w dziele napisanym w dialekcie jońskim pt.  Dzieje (wyd. polskie 1816-62r.), które uczeni aleksandryjscy podzielili na 9 ksiąg, oznaczając je imionami muz. Przestawił w nim swoje poglądy na bieg wydarzeń, które zależą od bogów oznajmiających swą wolę w snach i wyroczniach. Bogowie są odpowiedzialni za istnienie ładu moralnego, przypisywał im rolę sprawczą w biegu historii. Nie były dla niego ważne przyczyny i motywy działań ludzkich. Jego dzieło cenione było już przez starożytnych.

Źródło: J.Maślanka (red.), Słownik pisarzy świata, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2008, s. 370.