Historia Abrahama – człowiek i bóg w Biblii

Charakterystyka Abrahama:

 • patriarcha – praojciec, założyciel narodu
 • pośrednik pomiędzy Bogiem, a człowiekiem
 • żył w XVIII w p.n.e.
 • został wybrany przez Boga
 • miał żonę Sarę
 • w wieku 100 lat doczekał się syna Izaaka
 • miał złożyć w ofierze całopalnej swego syna w miejscowości Maria

APOKRYF – utwór dopełniający, inspirujący się fragmentami Biblii
„Oto jestem”

 • oddany Ci Boże
 • na Twe wezwanie
 • cały Twój
 • gotowy na poświęcenie
 • gotowy wypełnić Twoje słowa
 • oddany całkowicie

Historia Abrahama ujawnia następujące prawdy:

 • Bóg wystawia człowieka na próbę wierności, w zakresie posiadanego życia, dorobku. Tego co najważniejsze nawet najbliższej osoby
 • Bóg wymaga od człowieka bezwzględnego posłuszeństwa
 • Jahwe jest względem człowieka sprawiedliwy, ale wymaga bezwzględnego oddania. To nie jest Bóg bogaty w miłosierdzie, ten Bóg pojawia się dopiero w Nowym Testamencie

INWERSJA – szyk przestawny wyrazów. Przykład:

weź swego syna jedynego (…)

(…) ja zaś i chłopiec pójdziemy tam (…)

CAŁOPALENIE (holokaust) – ofiara przebłagalna złożone ze zwierzęcia (wołu, baranka, ptaka) spalonego człowieka na ołtarzu

PRZYMIERZE – w Biblii obietnica, zobowiązanie Boga wobec człowieka, które określa także powinności człowieka – wierność i posłuszeństwo Boga

Rola osoby opowiadającej w utworze: Świadek, który relacjonuje obserwowane wydarzenie.

Okoliczności wystawienia Abrahama na próbę: Abraham miał za zadanie złożyć swojego długo wyczekiwanego syna Izaaka w ofierze, w kraju Maria na jednym z pagórków.

Wyjątkowość ofiary, którą miał złożyć Abraham: Abraham miał pozbawić życia swojego jedynego syna Izaaka. Bóg zażądał takiego poświęcenia, aby sprawdzić ile Abraham jest w stanie poświęcić Bogu.

Wypowiedzi Boga w trybie rozkazującym i czasie przyszłym:

Tryb rozkazujący: „weź twego syna jedynego, którego miłujesz Izaaka, idź do Maria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków jakie wskaże”.

Czas przyszły „będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza, potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół”.

Relacja Boga z Abrahamem oparta jest na bezwzględnym posłuszeństwie przez co stał się lepszym człowiekiem i nie bał się. O posłuszeństwie wobec Boga świadczą słowa „oto jestem”. Abraham stawia się na każde wezwanie Boga, jest gotów na poświęcenie.

Charakterystyka Abrahama: Dzięki swojej postawie stał się wzorem dla wierzących. Był bardzo oddany Bogu, gotów na wszystko. Swoją miłość do Boga udowodnić wykazując gotowość do zabicia własnego syna Izaaka. Abraham był nie tylko posłuszny, ale również bardzo mądry. Żył w bojaźni bożej. Był posłuszny Bogu, ale z miłości do Niego.

Ogólny nakaz postępowania człowieka względem Boga: Człowiek powinien być posłuszny Bogu, powinien  przestrzegać zasad dekalogu i podporządkować się Bogu. Dla człowieka Bóg jest najważniejszy.

Słowa przesądzające o podniosłym charakterze tekstu: Ojcze mój, oto jestem, rzekł, gdzież.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *