Starożytność - skarbnica wiedzy o epoce starożytnej

Ironia tragiczna

Ironia tragiczna – kategoria estetyczna określająca działania bohatera, którego wyczyny, wbrew jego wiedzy i woli prowadzą do katastrofy. Taka ironia losu często ukazywana jest w tragedii antycznej. Arystoteles popełnia „nieszczęśliwe zbłądzenie”, nie wie, że popełnia zbrodnię lub czyn niegodny. Ironią jest przeciwieństwo pomiędzy samoświadomością bohatera a jego rzeczywistą sytuacją.