Starożytność - skarbnica wiedzy o epoce starożytnej

Jan Parandowski

Jan Parandowski (1895-1978)

Kojarzony głównie ze swoją twórczością z zakresu kultury antycznej. Wielką popularność przyniosła mu wydawana wielokrotnie Mitologia z 1924r. Wyróżniało ją piękno, prostota stylistyczna oraz wierne oddanie najważniejszych mitów greckich. Jego Mitologia jest wykorzystywana w szkołach.