Starożytność - skarbnica wiedzy o epoce starożytnej

Mecenat

Mecenat – instytucja opieki możnych nad utalentowanymi, ale ubogimi artystami. W Rzymie w U w p.n.e. był Mecenas, który wspierał np. Wergiliusza i Horacego.