Starożytność - skarbnica wiedzy o epoce starożytnej

Mimesis

Mimesis – z gr. mimesis – naśladownictwo, naśladowanie. Jedna z głównych kategorii estetyki antycznej ustalona przez Arystotelesa, dotycząca tworzenia sztuki. Polega na naśladowaniu  rzeczywistości – natury, w dziele sztuki jest opisywaniem i oddawaniem rzeczywistości słowem. Przez wiele stuleci badacze nazywali mimetycznymi te działa i nurty, które są realistyczne. Celem jest naśladowanie – a nie na przykład odkształcanie – światła w utworze.