Mitologia rzymska

Mitologia to zbiór mitów opowiadanych w danej społeczności. Można ją także opisać jako zbiór opowieści o bóstwach i istotach nadprzyrodzonych, a także jako naukę zajmującą się zbieraniem, analizą, klasyfikacją i interpretacją mitów.

Po podbiciu Grecji przez Rzymian przejęli oni kulturę kraju bardziej rozwiniętego, stąd wiele podobieństw w obu mitologiach. Wyobraźnia Rzymian wyczerpywała się na personifikowaniu rzeczywistości i wynajdywaniu coraz liczniejszych bóstw opiekuńczych. Właściwie zostały zmienione tylko nazwy bóstw z greckich na łacińskie. Oryginalne mity rzymskie są nieliczne, związane z założeniem Rzymu i herosami latyńskimi. Ich źródłem była często także poezja grecka, np. Homer. Mity rzymskie są zatem uzupełnieniem mitów greckich.

Charakterystyczną cechą religii rzymskiej jest ogrom występujących w niej personifikacji, czyli uosabiających pojęć moralnych, uczuć, ludzkich pragnień itp. Np. ax -pokój, virtus- dzielność, concordia- zgoda.

Mitologia rzymska = streszczenia mitów rzymskich

Wędrówki Eneasza

Eneasz był jednym z niewielu Trojańczyków, który przeżył wojnę trojańską i oblężenie miasta.  Ocalał też  jego stary  ojciec Anchizes i małym synek Askaniuszem, którego prowadził za rękę … ZOBACZ

Powstanie Rzymu

Syn Eneasza Askanius założył własne miasto – Alba Longa. Ostatni z jego dynastii Prokas miał dwóch synów Numitora i Amuliusa. Numitor był starszy więc objął władzę  po ojcu. Jego brat jednak … ZOBACZ

Porwanie Sabinek

Rzym był zamieszkiwany przez króla Remusa i jego żołnierzy (rzezimieszków, których do osiedlenia się w mieście zachęciła amnestia). Mężczyznom brakowało kobiet, więc Romulus postanowił … ZOBACZ