Starożytność - skarbnica wiedzy o epoce starożytnej

Pierwotny stan szczęścia

Pierwotny stan szczęścia (Rozdz. 2  8-25):

Gdy Pan Bóg ulepił człowieka, umieścił go w ogrodzie Eden na wschodzie, aby tam uprawiał go i doglądał. W ogrodzie rosło wiele wspaniałych drzew między innymi drzewo życia i drzewo poznania złego i dobrego. Jahwe zakazał człowiekowi jeść owoce z tego ostatniego drzewa uprzedzając go, że jeżeli złamie zakaz, to niechybnie umrze. Stwórca przyprowadził do człowieka wszystkie żywe istoty, którym ten nadał nazwy. Kiedy człowiek usnął, Bóg wyjął z jego ciała jedno żebro i stworzył z niego niewiastę. Wówczas mężczyzna rzekł: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Mężczyzna i jego żona byli nadzy, ale nie odczuwali wstydu.