Podsumowanie Biblia

STARY TESTAMENT

Bohaterowie:

Abraham – miał żonę Sarę.  W wieku 100 lat urodził mu się syn, którego miał złożyć w ofierze.

Mojżesz – przypisuje mu się autorstwo Biblii, cudownie ocalony w dzieciństwie. Wyprowadził lud z niewoli. Ofiarował dekalog na górze Synaj. Zawarł przymierze.

Kain i Abel – synowie Adama i Ewy. Kain zamordował Abla. Bóg wszystko widział i wezwał Kaina. do siebie i namaszczył go piętnem.

Hiob – miał 7 synów i 3 córki. Mieszkaniec ziemi Uz. W wyniku zakładu Boga i szatana został dotknięty trądem, co miało wystawić go na próbę. Hiob został wierny Bogu, który nagrodził go za to przywróceniem i pomnożeniem zdrowia, mienia i dzieci.

NOWY TESTAMENT

Św. Szczepan – pierwszy męczennik Nowego Testamentu. Głosił, że wierzy w Boga. jego atrybutami były kamień i ewangelia.

Św. Piotr – jeden z apostołów. Rybak. Jego prawdziwe imię to Szymon. Uczestniczył w wielu ważnych chwilach z życia Jezusa.

Matka Boża – matka Jezusa. Dziewica. Zawsze przy Jezusie. Matka całego ludu. Kult maryjny rozwinął się podczas średniowiecza.

Jan Chrzciciel –  uznawany za Mesjasza. Chrzcił ludzi, również Jezusa.

Maria Magdalena – jako pierwsza powiedziała apostołom o zmartwychwstaniu Jezusa.

Św. Tomasz – niewierny Tomasz, jego święto obchodzimy 3.07.

Judasz – jeden z apostołów. Zdradził Jezusa, powiesił się.

Łazarz – wskrzeszony przez Jezusa. Patron trędowatych, brat Marii i Magdaleny.

MIEJSCA BIBLIJNE

Wieża Babel – występuje w Księdze Rodzaju. Wybudowali ją ludzie posługujący się jednym językiem. Nigdy nie ukończono budowy. Nie jest miejsce realistycznym – wyobrażeniem.

Sodoma i Gomora – ludzie byli rozpustni, niegodziwi, nie przestrzegali prawa, więc Jahwe postanowił spalić miasto wraz z mieszkańcami i roślinnością.

Kraj Maria – miejsce złożenia ofiary przez Abrahama z syna Izaaka.

Egipt – występuje w Księdze Wyjścia. Urodził się tu Mojżesz. Kraj został ukarany przez Boga (plagi, śmieci dzieci). Bracia sprzedali Józefa do niewoli, który trafił do Egiptu. Został doradcą Faraona i tłumaczył jego sny.  Przewidział 7 lat biednych i 7 lat bogactw.

Góra Synaj – wszedł na nią tylko Mojżesz. Gdy był na górze, rozmawiał z Bogiem, spisał Dekalog.

Betlejem – w S.T. urodził się tam król Dawid. W NT urodził się tam Jezus. Przywędrowali tam pasterze i trzej królowie.

Jerozolima – Salomon wybudował tam świątynię – arkę. W NT miejsce, w którym przebywał Jezus jako 11-letni chłopiec. W dniu święta Paschy Jezus wjechał tam na ośle.

Jordan – rzeka nad, którą Chrzciciel chrzcił ludzi. Ochcił

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *