Starożytność - skarbnica wiedzy o epoce starożytnej

Starozytnosc

Złoty wiek

Złoty wiek – złoty, czyli najwspanialszy, idealny. Takim właśnie terminem określany jest V i IV wiek przed naszą erą w Atenach. Nastąpił wtedy rozkwit filozofii, literatury, architektury i rzeźby. Powstały również...

Ironia tragiczna

Ironia tragiczna – kategoria estetyczna określająca działania bohatera, którego wyczyny, wbrew jego wiedzy i woli prowadzą do katastrofy. Taka ironia losu często ukazywana jest w tragedii antycznej. Arystoteles...

Mimesis

Mimesis – z gr. mimesis – naśladownictwo, naśladowanie. Jedna z głównych kategorii estetyki antycznej ustalona przez Arystotelesa, dotycząca tworzenia sztuki. Polega na naśladowaniu  rzeczywistości –...