Starożytność - skarbnica wiedzy o epoce starożytnej

Symonides

Symonides (556-468 p.n.e.)

Grecki twórca liryki chóralnej. Pochodził z wyspy Keos, uznawano go za mędrca, żył 90 lat.  Autor pieśni chóralnych, uprawiał rożne gatunki liryczne m.in. hymny na cześć zwycięstw, peany ku czci Apollina i treny, znany jako piewca władców i uroczystości dworskich. Starożytni cenili go za umiejętność wzbudzania litości i szlachetny patos. Symonides jest także twórcą epigramatów (krótki utwór przeznaczony do umieszczania na posągu lub grobowcu). To on prawdopodobnie jest autorem napisu na mogile Spartan poległych pod Termpoliami: „Przechodniu, powiedz Sparcie, że leżymy tutaj posłuszni jej prawom”. Jego utwory miały siłę wzbudzania żalu i wzruszania słuchaczy, stąd w Trenach J. Kochanowskiego zwrot skargi Simonidowe.

Patetyczny styl utworów, który wzbudzał smutek i wzruszeni słuchaczy, zyskał określenie łzy Symonidesa, lamenty Kejskie (od wyspy Kesos, z której pochodził poeta).

Los:

W utworze Los podmiot liryczny kieruje swoją wypowiedz do człowieka jako przedstawiciela ludzkości. Daje mu pewną radę, aby nie wybiegał w swoich myślach zbyt daleko w przyszłość, ponieważ nie wiadomo co przyniesie następny dzień. Radzi również by nie próbować zgadywać, jak długo będzie trwało czyjeś szczęście. Los jest zmienny i może go zaskoczyć w każdej chwili. Dlatego człowiek powinien być na to zawsze przygotowany. Mówi, że fortuna kołem się toczy, więc nie wiadomo czy dzisiejsze szczęście jutro nie przyniesie nam smutku i łez.

Skarga Danae:

Fragment Skarga Danae ma tematykę mitologiczną. To rodzaj skargi matki, która śpiewa kołysankę uśpionemu w skrzyni synowi Perseuszowi. Pragnie uchronić dziecko od zemsty Hery, żony Zeusa. Zeus jest ojcem jej dziecka.