Tukidydes

Tukidydes, Thukydides (ok. 460 – ok. 396 r.p.n.e)

Grecki historyk, brał udział w wojnie peloponeskiej. W 424r. p.n.e. został strategiem, wygnany z Aten za niepowodzenia wojenne. Jego dzieło Historia wojny peloponeskiej (wyd.polskie 1861r., część druga 1870r.) w 8 księgach, nigdy nie zostało ukończone, obejmuje wydarzenia z lat 431-411 p.n.e. Autorowi przypisuje się ogromna rolę w stosowaniu historiografii:

  • stosował krytykę historyczną,
  • przedstawiał tylko fakty, które znał z autopsji lub dzięki wnikliwej analizie źródeł.
  • uważał historię za ciąg wydarzeń powiązanych ze sobą związkiem przyczynowo-skutkowym,
  • całkowicie wykluczył wpływ bogów i elementów nadprzyrodzonych na bieg wydarzeń,
  • jednocześnie zwrócił uwagę na rolę i motywy działań jednostek.

Pragnął wyjaśnić sens wielkich, współczesnych mu wydarzeń historycznych.

Źródło: J.Maślanka (red.), Słownik pisarzy świata, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2008, s. 818.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *