Topos

Topos – z gr. topoi – obraz, z łac. loci communes – miejsca wspólne. Najczęściej z tym terminem spotykamy się w liczbie mnogiej – topika. Są to powtarzające się stałe, wciąż powracające w literaturze obrazy i motywy. Jest to stereotyp wyobrażeniowy najczęściej zaczerpnięty z mitologii, podań, wierzeń, na przykład symboliczną  krainą szczęścia była mitologiczna Arkadia. Topos Arkadii to powtarzający się w literaturze motyw krainy szczęśliwej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *