Księga Wyjścia

Księga wyjścia z gr. eksodos – wyjście, opowiada o uwolnieniu Izraelitów z niewoli egipskiej, ich wędrówce przez pustynię, zawarciu i odnowieniu przymierza z Bogiem oraz czczenia Boga na pustyni. Stanowi kontynuacje Księgi Rodzaju. Izraelici osiedlili się w Delcie Nilu. Po pewnym czasie faraonów zaniepokoił fakt, że tak szybo ich przybywa, więc zaczęto ich uciskać i prześladować. Wtedy Mojżesz otrzymał od Boga polecenie aby wyprowadził ich z Egiptu. W międzyczasie pokarał faraona plagami. W czasie podróży Mojżesz otrzymał od Boga kamienne tablice, czyli dekalog, tzw. Kodeks przymierza.

Ofiara Abrahama – Rembrandt (1635r.)
Źródło: Ofiara Abrahama, http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ofiara_Abrahama&oldid=23814381 (ostatni dostęp sty. 4, 2011).

Abraham i Izaak

Nowy układ stwórca zawiera już nie z ludzkością, ale z przedstawicielem jednego plemienia – Abrahamem, któremu obiecuje niezliczone potomstwo i nowy raj – ziemię Kanaan. W zamian za to żąda jednak bezwzględnego posłuszeństwa i wierności. Jedną z najbardziej fascynujących opowieści Starego Testamentu jest historia próby, na którą Bóg wystawia swego wybranego: Stary Abraham ma tylko jednego syna – ukochanego Izaaka. I nagle Bóg żądał by właśnie to dziecko, złożono mu w ofierze. Abraham jest posłuszny Panu. Dopiero w ostatniej chwili, gdy skrępowany Izaak leży już na ofiarnym ołtarzu, uzbrojoną w nóż rękę ojca powstrzymuje zesłany z nieba anioł. Abraham zwycięsko przeszedł więc próbę wierności i został wynagrodzony. Absurdalne i okrutne z pozoru żądanie Boga może ukrywać inny wyższy sens. Bóg objawia w ten sposób swą wolę, by nigdy więcej nie składano ofiar z ludzi (zwyczaj wówczas rozpowszechniony). Opowieść o Abrahamie i Izaaku jest podobnym przykładem epickiego stylu biblijnego.

Cała ta dramatyczna historia zostaje opowiedziana w kilku zdaniach. Nie wiemy jak wyglądali bohaterowie, jak byli ubrani, nie znamy ich psychologicznej motywacji. To wszystko pozostaje w sferze domysłów. Narracja biblijna doświetlająca jeden punkt – dalej zaś pełen jest głębokich mroków i półcieni. Wciąż otrzymujemy obraz fragmentaryczny i na próżno oczekujemy na dodatkowe informacje. Biblia nie zaspokaja do końca naszej ciekawości. Każde zdanie rzuca jakby cień niedopowiedzenia. Jest to tekst, który wymaga od razu objaśnienia i interpretacji.

Wnioski płynące z opowiadania o Abrahamie i Izaaku:

  • Wiara powinna być zawsze na pierwszym miejscu, po niej jest miłość.
  • Uczucia Abrahama, gdy Bóg kazał mu zabić syna: strach, zdziwienie, złość, smutek.
  • Uczucia syna: niepokój, przerażenia.
  • Bóg chciał sprawdzić czy Abraham poświęci syna dla wiary.
  • Abraham symbolem nieskończonego zaufania człowieka do stwórcy.

Nawiązania w sztuce do Abrahama i Izaaka:

  • Ofiara Abrahama – Rembrant (1635 r.) Izaak jest postacią pierwszoplanową, otacza go jasna poświata, posobnie jak twarz Abrahama i rękę anioła.

Józef

Był to prawnuk Abrahama, ukochany syn Jakuba zwanego Izraelem. Zazdrośni bracia sprzedali Józefa w niewolę.
Józef trafił do Egiptu, gdzie dzięki bożej opiece stał się zaufanym ministrem faraona.

Niewola egipska

O początkach niewoli, w którą popadli Żydzi w Egipcie dowiadujemy się z historii ostatniego praojca (czyli patriarchy). Za nim podążył cały ród, w którym znów zapanowała zgoda. Historycy twierdzą, że Żydzi przebywali w Egipcie blisko 500 lat, a ich sytuacja wciąż się zmieniała. Czasem Żydzi dochodzili do wysokich stanowisk, to znów popadali w niełaskę i niewolę.

Mojżesz

Największą indywidualnością Starego Testamentu jest prorok i prawodawca Mojżesz. On to wyprowadził Żydów z niewoli egipskiej i zawiódł ich do ziemi obiecanej – Kanaanu. Wędrówka trwała 40 lat, ale Mojżesz tam już nie dotarł – zmarł mając 120 lat. Mojżeszowi zawdzięcza też naród wybrany dziesięć przykazań wyrytych na kamiennych tablicach, które na górze Synaj przekazał prawodawcy sam Bóg, odnawiając z nim przymierze zawarte uprzednio z Abrahamem. Drobiazgowe prawa regulujące wówczas codzienne życie Żydów były ściśle powiązane z ich religią. Nawet szczegółowe przepisy dotyczące np. jedzenia i higieny osobistej miały charakter religijny. Dziesięć przykazań przyniosło zaś uniwersalne zasady etyczne, które rychło stały się własnością całej niemal ludzkości. Pierwsze księgi Starego Testamentu (Pięcioksiąg) nazywa się tradycyjnie Mojżeszowymi.

Dekalog – Dziesięć Przykazań Bożych to zbiór praw i postaw przestrzeganych przez Żydów i chrześcijan.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *