Potop – zapowiedź, przebieg

Arka Noego – Edward Hicks (1846)
Źródło: Arka Noego, http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arka_Noego&oldid=24264648 (ostatni dostęp sty. 4, 2011).

Zapowiedź potopu. Arka (Rodz. 6  9-22, 7  1-5)

Opowieścią obecną we wierzeniach różnych ludów jest mit o potopie, znany również z jednego z najstarszych epickich tekstów w dziejach ludzkości, starobabbilońskiego Poemat o Gilgameszu (ok. 2000 r. p.n.e.). Tu budowniczy arki nie nosi co prawda imienia Noe, lecz Utnapiszti, ale inne elementy mitu są zadziwiająco podobne, np. obaj bohaterowie by sprawdzić czy wody już opadły, wypuszczają ze swojej łodzi ptaki. Potop był jak wiemy wynikiem bożego gniewu. Ludzie łatwo ulegają swoim złym skłonnościom. Biblijna historia to dzieje nieposłuszeństwa wobec Boga i nieustannych powrotów skruszonych grzeszników do Stwórcy. Bóg wciąż chce jednak dobra człowieka i dąży do pokoju i zgody. Dlatego potop kończy się uroczystą obietnicą Pana, że wielkie wody już nie wrócą. Znakiem tego przymierza z ludźmi jest tęcza – łuk na niebie. Bóg odkłada śmiercionośną bron, czyniąc z niej wieczny symbol pokoju. Historia upadku ludzkości i cudownego ocalenia jedynego i sprawiedliwego powtarza się jednak potem w Sodomie i Gomorze.

Przebieg potopu (Rodz. 7  6-24)

Zapowiedź potopu – Arka. Bóg kazał Noemu zbudować arkę z drzewa żywicznego i powlec ją smołą. W Arce Noe miał zrobić przegrody dla zwierząt, które miał zabrać po parze z każdego gatunku. Aby uniknąć zagłady Noe, jego żona oraz trzej synowie: Sem, Cham, Jafat i ich żony oraz pary zwierząt mieli być wprowadzeni do arki. Kiedy Noe uczynił wszystko, co Bóg mu kazał, wody potopu zalały ziemię. Deszcz padał przez 40 dni i 40 nocy. Wody unosiły się nad ziemią aż przykryły szczyty gór. Lustro wody unosiło się na ziemi przez 150 dni, a potem wody zaczęły opadać. Wówczas Noe wypuścił z arki kruka, ale on powrócił bowiem wody jeszcze nie opadły. Potem wypuścił z arki gołębicę ale i ona wróciła. Noe poczekał jeszcze 7 dni i powtórnie wypuścił gołębia, a ten wrócił z listkiem drzewa oliwnego. Po kolejnych siedmiu dniach wypuścił ponownie gołębicę, która już nie wróciła. Gdy wody całkowicie ustąpiły Noe wyszedł z arki i wypuścił wszystkie zwierzęta na ziemię. Potem zbudował ołtarz i złożył na nim ofiarę Panu. Bóg pobłogosławił Noego i zawarł z nim przymierze. Bóg obiecał, że już nigdy nie będzie potopu.

Ukaranie ludzi i zwierząt potopem było wynikiem wielkiego bożego gniewu. Boga rozgniewało grzeszne życie ludzkości.

Nawiązania do potopu w sztuce

  • Ofiara Noego, Potop, Upojenie Noego – Michał Anioł Buonarotti
  • Arka Noego – Edward Hicks
  • Potop – Fiodor Bruni
  • Powrót gołębicy do Arki – John Everett Millais

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *