Obraz kobiety w Biblii – „Żona Lota” Szymborskiej

Żona Lota – liryka roli

żona Lota

obejrzałam się

(dlaczego?)

  • z ciekawości (dociekliwa)
  • w nadziei, że Bóg się rozmyśliła (wrażliwa, pełna nadziei, mateczna)
  • ze wstydu (wrażliwa, chce dzielić los z mieszkańcami Sodomy)
  • z nieposłuszeństwa (przekorna)
  • bez własnej woli (intuicyjnie, nieświadomie)
  • by nie patrzeć na Lota
  • przez nieuwagę (zawiązuje rzemyk w sandale)
  • z żalu za misją srebra (gospodarna, sentymentalna)
  • bez własnej woli

==> archetyp kobiety

Jak można rozumieć słowa w dwóch pierwszych i ostatnich słowach tekstu „obejrzałam się podobno”, „mogłam mieć inne powody”, „niewykluczone, że”, „możliwe, że”. Kim jest podmiot mówiący w tym wierszu? Słowa pokazują niepewność osoby, która je wypowiada. Podmiot rozmyśla o tym co zrobił, zastanawia się. W wierszu mówi kobieta, na co wskazują cechy przypisywane kobietom.

Czemu służy rozdzielanie podmiotu mówiącego i lirycznego? Podmiot mówiący to osoba mówiąca w wierszu. Podmiot liryczny to osoba mówiąca w utworach lirycznych.

Jakie uczucia towarzyszą bohaterce wiersza? Żona Lota z jednej strony boi się o przyszłość, zaś z drugiej jest pełna nadziei.

Charakterystyka żony Lota: to osoba niejednoznaczna i niepewna siebie, o czym świadczą pierwsze słowa wiersza. Jest wrażliwa, bo chce dzielić swoje losy z mieszkańcami Sodomy. Jak każda kobieta jest dociekliwa, przekorna, pełna nadziei. Działa intuicyjnie i nieświadomie.

Co usprawiedliwia postępowanie żony Lota? Zachowała się nieodpowiedzialnie, mogła stracić życie. Nie powinna oglądać się za siebie. Zachowywała się jak ktoś ciekawy świata, nie obawiający się konsekwencji swojego działania. Bała się,  że Lot nie zauważy tego, że odeszła.

Jaka twoim zdaniem kara spotkała bohaterkę? Żona Lota to utwór, który uczy pokory, sprawiedliwego wydawania opinii oraz umiarkowania w poczuciu własnej wartości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *