Czytanie Biblii ze zrozumieniem

Zdefiniuj pojecie historia, uwzględniając dwa znaczenia o których wspomina Anna Świderkówna: Historia rozumiana jako ciąg wydarzeń historycznych, czyli coś co działo się naprawdę. Historia rozumiana jako opowiadanie o ciągu wydarzeń historycznych, czyli o czymś co działo się naprawdę.

Dlaczego zdaniem Anny Świderkówny nie istnieje obiektywna historia pisma? Obiektywna historia pisma nie istnieje, gdyż historię zawsze pisze człowiek, a gdyby nawet pisał ją komputer, to i tak zostanie zaprogramowany ludzką ręką.

Co powoduje, że nie historyk nie może być całkowicie obiektywny? Historyk zawsze opiera się o teksty, które powstały wcześniej. Korzysta z subiektywnych źródeł, stąd niemożliwy jest u niego pełen obiektywizm.

Zinterpretuj zdanie, że w Biblii „pisało się obrazem”: Refleksje filozoficzne i teologiczne przedstawiono w czasie obrazowym i symbolicznym językiem mitów, aby wyjawić największe prawdy i objawienie boskie.

Mit i legenda, a ich stosunek do historii: W legendzie tkwi ziarno prawdy, zaś mitologia jest fikcyjna.

Wiązek znaczeniowy wiążący mit z bajką i opowieścią: W każdym z nich jest trochę prawdy i kłamstwa. Mit opowiada o bogach, bajka to krótka opowieść z morałem, zaś opowieść jest podobna do bajki, ale jest zdecydowanie dłuższa. Wszystkie trzy mają znaczenia symboliczne.

Różnica pomiędzy mitem, a baśnią pod względem ich funkcji i stosunku do poznania. Mit to opowieść odnoszącą się do historii sprzed wieków. W bajce nie ma przykładów postaci związanych z historią, jak ma to miejsce w micie. Mit opisuje historię bogów lub demonów. W bajkach pełno jest postaci fikcyjnych, np. smoków, księżniczek, mówiących zwierząt.

Odmienność poznania mitycznego od naukowego zdaniem Millara Burrowsa polega na tym, że mit wyraża człowieka, zaś nauka byty metafizyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *