Historia Abrahama, a Ofiarowanie G. H. Grudzińskiego

SEMANTYKA – nauka o wyrazach

OFIAROWANIE = zawierzenie, oddanie, poświęcenie

APOKRYF – tekst niekanoniczny, rozwijający, nawiązujący do Biblii, poszerzający tekst kanoniczny o współczesny komentarz.

Gustaw Herling-Grudziński w opowiadaniu „Ofiarowanie” wprowadza nowe realia, odnosząc się swobodnie do tekstu biblijnego, a mianowicie:

  • narrator szczegółowo relacjonuje podróż do kraju Maria (wyprawa 4 – dniowa)
  • uszczegóławia realia
  • wprowadza nowego bohatera – sługę Eliezera
  • opisuje emocje, uczucia, rozdarcia wewnętrzne Abrahama, który wykonuje rozkaz Boga chociaż ma świadomość, że ofiarowanie syna jest złem
  • wprowadza nowe okoliczności zabójstwa Izaaka, bowiem Abraham tracąc nóż chce go udusić, a ślady tej zbrodni pozostają, widzi je Sara
  • próba wiary, której są poddani Abraham, Sara i Izaak, zniszczeniu ulega wieź pomiędzy ojcem, a synem, oraz pomiędzy mężem a żoną (Sara boi się o Abrahama)

Na sytuację, o której czytamy w Biblii spogląda człowiek współczesny. Podkreśla rolę uczuć, emocji. Posiłkuje się wiedzą psychologiczną, etyką, moralnością świecką, nie katolicką.

Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000) polski pisarz, eseista i publicysta. Po II wojnie światowej przebywał na emigracji we Włoszech. W swoich utworach zajmował się głównie problematyką moralną. Sławę przynosiła mu autobiograficzna opowieść o  pobycie w sowieckim łagrze – „Inny świat”. Uznanie zyskał również „Dziennik pisany nocą” – eseistyczny zapis przemyśleń pisarza, na tle zdarzeń z jego życia i historii powojennej Europy. „Ofiarowanie” powstało we wrześniu 1997 r.

PARAFRAZA – swobodny przekład utworu, przeróbka zmieniająca lub rozwijająca treści pierwowzoru, a także świadome i wyraziste naśladowanie innego utworu, pozwalające rozpoznać pierwowzór.

PASTISZ – naśladowanie stylu lub świata przedstawionego

„Ofiarowanie” jest opowiadanie, parafrazą fragmentu Księgi Rodzaju. Zawiera elementy pastiszu. Ma charakter apokryfu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *