Starożytność - skarbnica wiedzy o epoce starożytnej

Przekłady Biblii

Pierwsze tłumaczenie Biblii dokonane było na język grecki w III-II w. p.n.e. Nazywa się Septuaginta (łac. siedemdziesiąt). Według tradycji jest to praca 70 uczonych, którzy na rozkaz Ptolemeusza (III w.p.n.e.) w ciągu 70 dni dokonali w Aleksandrii przekładu tekstu hebrajsko-aramejskiego dla Żydów (tylko Stary Testament). Przekładem całej Biblii na język łaciński jest Wulgata (łac. vulgata versio wersja popularna). Przekładu tego dokonał św. Hieronim w IV w n.e. Przekład ten obowiązywał w kościele rzymskokatolickim i został oficjalnie uznany za natchniony na soborze trydenckim w XVI w. W dobie reformacji i zmian w kościele katolickim zaistniało zapotrzebowanie na przekłady Biblii na języki narodowe. Kolejne tłumaczenia Biblii na język polski:

  • Biblia królowej Zofii (XV w.) zwana szaroszpatacką (od miejsca znalezienia – Węgry).
  • Biblia Leopolity 1561 r.
  • Biblia Jakuba Wujka, najpierw NT w 1593 r., a całość w 1599 r.
  • Biblia Tysiąclecia – 1965 r. tłumaczona z języków oryginalnych przez około 40 biblistów

Istniały również przekłady Biblii wśród innych wyznań. Najpopularniejsze to:

  • Biblia brzeska – 1563 r. (kalwini)
  • Biblia nieświecka – 1572 r. (ariańsko – socyniańska), autorstwa  Szymona Budny
  • Biblia gdańska – 1632 r. (luteranie, kalwini i bracia czescy)

Dotychczas Biblię przetłumaczono na około 1200 języków i narzeczy. Ĺťadne inne arcydzieło nie było tyle razy przetłumaczone.